Nasz adres:


Dokumenty do pobrania


Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy Happy Office oraz warunki i kryteria przydzielania praw dostępu:

1. Pojęcia występujące w niniejszym regulaminie należy rozumieć następująco:

  • Dystrybutor - firma Happy Office
  • Partner - firma, która podpisała z Dystrybutorem wniosek o udostępnienie kanału elektronicznego
  • Użytkownik - osoba posiadająca prawo korzystania z systemu SMOK
  • Formularz rejestracji - formularz, który musi zostać wypełniony przez użytkownika w celu otrzymania dostępu do systemu składania zamówień

2. Dostęp do Systemu może być wyłącznie osoba/Partner upoważniona pisemnie przez Dystrybutora.

3. Wypełniając formularz rejestracji Partner podaje proponowany przez siebie identyfikator użytkownika.

4. Hasło dostępu umożliwiające zalogowanie i korzystanie z Systemu wpisuje Partner a zatwierdza Dystrybutor.

5. Partner może posiadać kilka zestawów identyfikatora użytkownika i hasła, umożliwiających pracę w Systemie.

6. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do systemu bez konieczności podania przyczyn.

7. Dystrybutor zobowiązuje się do zablokowania konta dostępu danego Użytkownika do godziny 16.00 następnego dnia roboczego od chwili otrzymania prośby o blokadę od Partnera. Prośbę należy złożyć u opiekuna handlowego telefonicznie lub e-mailem.

8. Dane o produktach uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Partnera i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

9. Użytkownik nie ma prawa przekazywać hasła dostępu do systemu osobom trzecim.

10. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do likwidacji konta dostępu do Systemu dla wszystkich Użytkowników Partnera w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej.

11. Wszystkie ceny podane w na stronie www.happyoffice.pl są cenami netto.

12. Ceny są przydzielane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich aspektów dotychczasowej współpracy lub informacji uzyskanych na etapie rejestracji nowego Partnera.

13. Ceny opisane jako "Promocja" nie podlegają żadnym negocjacjom, obejmują jedynie ograniczoną ilość towaru i mogą ulec zmianie w każdej chwili.

14. Zastrzega się zmianę cen bez powiadomienia co może powodować odstępstwo cen w systemie SMOK od cen widniejących na fakturze sprzedaży.

15. Zamówienia złożone poprzez System są traktowane jako zamówienia złożone pisemnie.

16. Zamówienia złożone na towary nie będące na stanie magazynu Dystrybutora nie podlegają wycofaniu ani anulowaniu.

17. Ilości określające dostępność towaru stanowią tylko informację przybliżoną i mogą odbiegać od rzeczywistości. Faktyczne ilości i dostępność można jedynie potwierdzić telefonicznie.

18. Każde zamówienie złożone w e-Sklepie zostanie automatycznie przyjęte do systemu fakturowania z jednoczesnym powiadomieniem Państwa opiekuna handlowego. Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

19. W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych realizacja zamówienia zostanie wstrzymana, a Użytkownik je składający otrzyma powiadomienie o przeterminowanych zobowiązaniach wobec Dystrybutora z prośbą o ich wyjaśnienie z działem rozrachunków z Kontrahentami.

20. Reklamacje należy składać wypełniając krótki formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie www.happyoffice.pl Wypełniony druk trzeba wysłać e-mailem bądź faxem do Działu Obsługi Klienta. Po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia, co zobowiązuje go do przekazania przedmiotu reklamacji kierowcy firmy Happy Office. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, pracownik naszej firmy informuje o rozstrzygnięciu Reklamującego.

21. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny. Rozpatrywane są tylko reklamacje złożone na wskazanych drukach. Reklamować można tylko produkty zakupione nie później niż 14 dni od daty złożenia reklamacji.

22. Towar sprowadzony na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.

23. W celu uzyskania cen specjalnych Użytkownik może skierować do Dystrybutora zapytanie cenowe na towary znajdujące się w ofercie Dystrybutora, w taki sam sposób, jak składa zamówienie.

24. Złożenie zamówienia przez system jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem       sklepu i go akceptacje.

25. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku zakupów dokonywanych przez Partnerów do celów związanych z działalnością gospodarczą jest wyłączona (Art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego) i z tytułu rękojmi nie będą przyjmowane zwroty. Reklamacje z tytułu rękojmi będą przyjmowane na zasadzie warunkowej tzn. jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez producenta lub dostawcę Dystrybutora wówczas towar zostanie wymieniony na wolny od wad.

26. Happy Office przyjmuje do postępowania reklamacyjnego tylko produkty sprzedawane przez Happy Office , którym towarzyszy kompletnie i czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

27. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z działem obsługi klienta firmy Happy Office! Z naszej strony dokładamy należytych starań, aby informacje dotyczące ofert były jak najbardziej rzetelne i możliwie kompletne. 

28. Dystrybutor  zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.Rewolucja biurowa!Nowy TREND w HAPPY OFFICE!Fotele i krzesła

CEP - Take a break!‪Armia CZYSTOŚCI!
Promocja Q - Connect w Happy Office!Materiały eksploatacyjne szwajcarskiej firmy Peach
Kompatybilny w 200% - w 100% do Twojej drukarki, w 100% do Twojego budżetu.
O firmie    Regulamin    Polityka prywatności    Nowości    Promocje    Kariera    Kontakt
© Copyright 2018 HappyOffice
Sklep internetowy: e-Media Consulting

* Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

* Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wštpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z działem obsługi klienta firmy Happy Office!

* Z naszej strony dokładamy należytych starań, aby informacje dotyczące ofert były jak najbardziej rzetelne i możliwie kompletne.