Nasz adres:


Dokumenty do pobrania


ZBIERANIE INFORMACJI

Informacje osobiste

Sklep może poprosić użytkownika o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji użytkownika, realizacji płatności, brania udziału w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagającej autoryzacji. Te informacje osobiste mogą obejmować nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, nazwę domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. Sklep mogą też interesować dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, kod pocztowy, wykształcenie, system operacyjny, preferencje i zakres zainteresowań użytkownika oraz to, czy jest osobą prywatną, czy reprezentuje firmę. Rezygnacja z zarejestrowania się i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z większości obszarów witryny internetowej Sklepu.

Informacje o konfiguracji systemu

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową Sklep lub korzysta z usług online tej firmy, w dziennikach serwerów są automatycznie zbierane pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera użytkownika. Te informacje mogą obejmować adres IP, informacje w plikach cookie, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, opis i sposób używania podłączonych produktów firmy Sklep, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie.

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej

Sklep i jej zewnętrzni dostawcy usług śledzą informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, o sposobie korzystania z witryny internetowej Sklep, stosując pliki cookie, identyfikatory GUID, znaczniki internetowe i zbiorcze sygnały internetowe. Śledzą też dane dotyczące nawigacji (pliki dzienników, dzienniki serwerów i tzw. strumienie kliknięć). Dzięki temu Sklep wie, jak użytkownik korzysta z jej usług w trybie online, i za jego zgodą może powiązać tę wiedzę z informacjami osobistymi w celu odpowiedniego dostosowania udostępnianej zawartości. Są również zbierane informacje o adresie URL wcześniej odwiedzonej witryny internetowej oraz o godzinach korzystania z witryny internetowej Sklep. Ponadto są śledzone strony odwiedzane w ramach tej witryny internetowej oraz szczegóły wszelkich transakcji (pobieranie plików, zamówienia, żądania i polecenia). Przeglądarkę można skonfigurować do powiadamiania użytkownika o wysyłaniu pliku cookie albo odmawiania obsługi plików cookie lub usuwania ich, ale w takim przypadku pewne funkcje witryny internetowej Sklep mogą nie działać.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości Sklepu, stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Ciasteczka

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI

Informacje osobiste

Za wyraźną zgodą użytkownika Sklep zbiera i integruje jego informacje osobiste, a następnie używa ich do ulepszania i personalizowania obsługi swojej witryny internetowej, produktów i usług. Sklep korzysta z tych informacji do komunikowania się z użytkownikiem za pośrednictwem Internetu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonu wyłącznie po udzieleniu przez niego wyraźnej zgody na taką komunikację. Jedynym wyjątkiem od tych Zasad są wiadomości e-mail usług informujące użytkownika o przerwach w działaniu systemu, problemach dotyczących oferty, zawierające przypomnienia haseł itp. Ponadto na podstawie podsumowanych danych anonimowych są tworzone statystyki i raporty do różnych celów biznesowych. Sklep może tworzyć podsumowania danych anonimowych i udostępniać dane anonimowe partnerom marketingowym w celu oferowania wszystkim klientom możliwie najatrakcyjniejszych produktów i usług oraz ulepszania zawartości i usług.

Sporadycznie Sklep zleca innym firmom świadczenie ograniczonych usług w jej imieniu, takich jak obsługa i dostarczanie przesyłek, obsługa klienta, przetwarzanie transakcji oraz wykonywanie analiz statystycznych usług Sklep. Te firmy otrzymują tylko informacje osobiste (takie jak adres e-mail) potrzebne do udostępniania określonego rodzaju usług. Dostawcy usług Sklep są zobowiązani do zachowania poufności informacji użytkowników i nie mogą ich używać w żadnych innych celach.

Od czasu do czasu Sklep uzupełnia informacje zbierane w witrynie o informacje uzyskane drogą inną niż elektroniczna lub od innych podmiotów. Te informacje są używane do precyzyjniejszego określania profilu klienta i do gromadzenia biznesowych informacji kontaktowych. Takie informacje uzupełniające są więc powiązane z firmowymi informacjami kontaktowymi, a w niektórych przypadkach z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.

Wiadomości e-mail

Sklep okresowo wysyła do zarejestrowanych użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich usługach. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości wysłane przez Sklep. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

Ujawnianie informacji

Sklep zachowuje poufność informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Nie ujawnia ich osobom trzecim ani podmiotom, które nie muszą mieć do nich dostępu, chyba że zajdą określone okoliczności. Poniżej wyszczególniono dodatkowe okoliczności, w jakich Sklep może udostępniać informacje osobiste użytkownika:

Niektórzy pracownicy, niezależni podwykonawcy i dostawcy usług Sklep mogą mieć dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wspierania Sklep w prowadzeniu działalności. Ci pracownicy i podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa. Dostęp do tych informacji mogą mieć filie, przedstawicielstwa i zewnętrzni dostawcy usług Sklep w okolicznościach uznanych przez firmę za uzasadnione.

Sklep może ujawnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innej firmie w przypadku planowanego połączenia z tą firmą lub przejęcia przez nią, a także dowolnej organizacji zaangażowanej w połączenie, przekazywanie lub sprzedaż własności czy podmiotów Sklep. Przed ujawnieniem danych umożliwiających identyfikację użytkownika z innych przyczyn Sklep uzyska najpierw jego zgodę, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenia kliknięciem, możliwości niewyrażenia zgody drogą elektroniczną lub w inny sposób. Jeśli użytkownik umieści jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze witryny internetowej Sklep, na przykład w pokojach rozmów albo na tablicach wiadomości, będą one publicznie dostępne oraz mogą zostać ponownie wykorzystane i opublikowane przez Sklep według jej uznania i zgodnie z Warunkami użytkowania. Te informacje mogą zostać ujawnione w celu ochrony praw i własności Sklep, w tym jej witryn internetowych.

Sklep może również udostępnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w odpowiedzi na żądania organów ścigania, decyzje sądu lub inne procesy prawne lub w przypadku gdy uzna, że takie ujawnienie jest niezbędne do zbadania, uniknięcia lub zwalczenia nielegalnych działań, oszustw, zagrożeń fizycznych, które mogą dotyczyć użytkownika lub innych osób, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, a także z innych powodów uzasadnionych obowiązującym prawem lub przepisami. Organizacja, która na mocy jednego z wyżej podanych uwarunkowań uzyska dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, zostanie zobowiązana przez Sklep do przestrzegania ujętych w tych Zasadach warunków dotyczących ochrony i obsługi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Zakaz ujawniania

Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej Sklep nie będzie ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez jego wyraźnej zgody. Ponadto Sklep nie będzie udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych użytkownika, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

OCHRONA INFORMACJI

Zbierane w tej witrynie informacje osobiste mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce oraz innych krajach, w których Sklep ma lub będzie miała swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji osobistych użytkownika. Stosowanych jest wiele przeróżnych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje osobiste są na przykład przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.


Rewolucja biurowa!Nowy TREND w HAPPY OFFICE!Fotele i krzesła

CEP - Take a break!‪Armia CZYSTOŚCI!
Promocja Q - Connect w Happy Office!Materiały eksploatacyjne szwajcarskiej firmy Peach
Kompatybilny w 200% - w 100% do Twojej drukarki, w 100% do Twojego budżetu.
O firmie    Regulamin    Polityka prywatności    Nowości    Promocje    Kariera    Kontakt
© Copyright 2018 HappyOffice
Sklep internetowy: e-Media Consulting

* Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

* Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wštpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z działem obsługi klienta firmy Happy Office!

* Z naszej strony dokładamy należytych starań, aby informacje dotyczące ofert były jak najbardziej rzetelne i możliwie kompletne.